Română
SUA
Ro
SUA

Oferta

Oferta prezentă este o invitaţie la încheierea contractului cu privire la furnizarea dreptului de utilizare a software-ului DVEEJOK.

Orice persoană (fizică sau juridică), care doreşte să utilizeze proiectul DVEEJOK pentru crearea unui magazin online de piese auto, poate în mod independent să creeze un astfel de magazin cu ajutorul instrucţiunilor oferite şi să-l utilizeze gratuit în decurs de 30 de zile ale perioadei de probă. Crearea în sine a magazinului online reprezintă acordul persoanei cu termenii contractului.

La expirarea perioadei gratuite de probă, persoana va fi rugată să completeze un formular cu datele sale personale şi să încheie un contract. Mai jos publicăm condiţiile şi termenii acestui contract.

1. TERMENI ȘI DEFINIȚII

Termenii prezenţi au următoarele înţelesuri aplicabile numai acestui contract şi nu pot fi interpretate altfel în legătură cu serviciile, prevăzute în temeiul prezentului contract.

Proiectul DVEEJOK este constructorul de magazine online de piese auto — software, proiectat de „Companie”. Proiectul DVEEJOK reprezintă un serviciu web, care permite „Clientului” să-şi facă singur magazinul online de vânzare a pieselor pentru automobile, care cuprinde diferite funcţii specifice pentru o astfel de afacere. Proiectul DVEEJOK este realizat prin metoda SaaS. Proprietarul şi titularul drepturilor exclusive asupra proiectului DVEEJOK şi, de asemenea, asupra tuturor magazinelor online create cu ajutorul său, este „Compania”. „Clientului” i se oferă dreptul de utilizare a magazinului online creat.

SaaS (din eng. software as a service — software ca serviciu) este un model de afaceri pentru furnizarea şi utilizarea software-ului, conform căruia „Compania” dezvoltă singură software-ul, îl găzduieşte pe serverele sale web, îl gestionează şi, de asemenea, îl actualizează după cum crede de cuviinţă, oferind „Clientului” acces la software prin intermediul internetului.

Site web este însumarea de date legate între ele în mod logic (pagini de text, imagini, materiale audio sau video), care furnizează publicarea pe internet, în scopul vizualizării publice a datelor despre „Client”, produsele şi serviciile sale. Site-ul web este accesibil la o adresă electronică unică.

Magazin online este un fel de site web, având funcţii specifice, care permit utilizatorilor să cumpere produsele, publicate pe site-ul web.

Utilizator al site-ului web este orice persoană, care vizitează site-ul web, şi-l utilizează pentru a citi informaţiile postate sau orice alte funcţii specifice, accesibile pe site-ul web.

Server web este reprezentat de computerul în sine şi, de asemenea, de software-ul, care îndeplineşte funcţiile de server web. Serverul web acceptă cereri HTTP de la utilizatori, de obicei browsere web, şi le oferă răspunsuri HTTP, de regulă împreună cu pagina HTML, imagine, fişier, flux media sau alte date.

Servicii sunt acţiuni, realizate de „Companie” în relaţia cu „Clientul”, care au ca scop asigurarea respectării clauzelor prezentului contract.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.

„Compania” transmite, iar „Clientul” îşi asumă dreptul de a utiliza proiectul DVEEJOK sub forma unui magazin online creat.

2.2.

Dreptul de utilizare include următoarele posibilităţi:

 • construirea magazinului online la propria discreţie, schimbând aspectul exterior, conţinutul şi funcţionalitatea prin metodele, care sunt prevăzute în momentul de faţă sau vor fi prevăzute în viitor în cadrul proiectului DVEEJOK;
 • ataşarea la magazinul online a adresei dumneavoastră unice (domeniu), prin care site-ul va fi disponibil pe internet;
 • publicarea pe magazinul online creat a oricărei informaţii text, grafice, audio sau video, fără a contrazice termenii prezentului contract;
 • recepţionarea comenzilor legate de cumpărarea produselor, comunicarea cu utilizatorii site-ului web, urmărirea informaţiilor statistice privind magazinul online;
 • şi, de asemenea, alte posibilităţi, care sunt prevăzute în momentul de faţă sau vor fi prevăzute în viitor în cadrul proiectului DVEEJOK.
2.3.

„Compania” poate oferi servicii suplimentare „Clientului”, legate de funcţionarea site-ului web. De exemplu, proiectarea materialelor text, grafice sau video, destinate pentru a fi postate pe site-ul web şi, de asemenea, dezvoltarea funcţiilor unice ale site-ului, care nu sunt prevăzute în cadrul proiectului DVEEJOK. Dacă „Clientul” doreşte ca, „Compania” să realizeze vreun serviciu suplimentar, el trebuie să trimită cererea respectivă în format electronic cu ajutorul unui formular special în cabinetul personal al „Clientului”. „Compania” examinează cererea şi răspunde, dacă este posibilă realizarea serviciului solicitat, şi dacă este posibilă, va comunica termenul de realizare şi costul. Dacă „Clientul” este de acord cu termenul de realizare şi costul, „Compania” va începe realizarea serviciului suplimentar. Fiecare serviciu suplimentar este formalizat printr-un acord în plus la acest contract. „Compania” poate refuza efectuarea unui serviciu suplimentar, dacă este imposibil de realizat în cadrul proiectului DVEEJOK.

3. PROCEDURA PRIVIND ÎNCHEIEREA ACORDULUI

3.1.

Contratul prezent este oferit „Clientului” pentru revizuire înainte de înregistrarea în cadrul proiectului DVEEJOK. După înregistrarea „Clientului” în proiectul DVEEJOK, se oferă o perioadă gratuită de testare de 30 de zile. Cu câteva zile înainte de sfârşitul perioadei de testare, „Clientului” i se sugerează să încheie contractul, exprimându-şi în mod explicit acordul, apăsând pe butonul „Încheiaţi contractul”. Din acest moment, contractul se consideră încheiat. Contractul intră în vigoare din momentul încetării perioadei de testare şi începutul perioadei de funcţionare a magazinului online, adică din a 31-a zi de la momentul înregistrării „Clientului” în cadrul proiectului DVEEJOK. Data încheierii şi data intrării în vigoare a contractului sunt menţionate pe prima pagină a acestui contract. Dacă „Clientul” nu este de acord cu măcar un punct al contractului prezent, atunci el nu mai are dreptul să continue să folosească proiectul DVEEJOK.

4. COSTUL SERVICIILOR ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

4.1.

Din momentul înregistrării „Clientului”, se oferă o perioadă de încercare gratuită de 30 de zile, în decursul căreia se poate testa funcţionarea magazinului online, pentru a afla dacă proiectul DVEEJOK este potrivit pentru rezolvarea sarcinilor necesare. Începând cu a 31-a zi, „Clientul” va fi taxat pentru utilizarea proiectului.

4.2.

Pentru „Client” va fi creat un cont curent de numerar în cadrul proiectului DVEEJOK. Pe acest cont vor fi depuse fondurile, care vin de la „Client”. În fiecare zi, va avea loc blocarea fondurilor pe cont pentru utilizarea proiectului din ziua precedentă. În fiecare lună, va avea loc debitarea fondurilor blocate anterior pe cont pentru utilizarea proiectului din luna precedentă. Blocarea fondurilor pe cont se realizează conform regimului tarifar, menţionat în anexa acestui contract.

4.3.

„Compania” îşi rezervă dreptul de a aduce modificări regimului de tarife şi notifică în format electronic „Clientul” despre modificările realizate, cel târziu cu 30 de zile înainte de introducerea lor.

4.4.

„Clientul” trebuie să monitorizeze personal starea contului său şi să efectueze plăţi în avans în aşa volum şi frecvenţă, încât la fiecare blocare a fondurilor, soldul contului să fie pe plus.

4.5.

La încheierea unui acord pentru prestarea unui serviciu suplimentar, dintre cele menţionate la punctul 2.3 a contractului prezent, plata pentru un astfel de serviciu se efectuează conform schemei: 50% plată în avans, 50% după realizarea serviciului. Astfel, înainte de efectuarea serviciului, din contul „Clientului” este blocată suma egală cu 50% din cost. Dacă pe contul „Clientului” sunt fonduri insuficiente, serviciul va începe numai după ce suma necesară va fi depusă pe cont. După realizarea serviciului suplimentar, din contul „Clientului” se debitează costul întreg al acestui serviciu.

4.6.

Debitarea fondurilor de pe cont este confirmată de actul de lucrări realizate, care este emis în mod electronic şi furnizat „Clientului”.

5. DREPTURILE, OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITATEA „COMPANIEI”

5.1.

„Compania” oferă asistenţă de consultanţă „Clientului”, în cadrul serviciilor furnizate, prin răspunsuri la întrebările, care au fost adresate prin intermediul modulului de suport pentru сlienţi.

5.2.

„Compania” asigură în decurs de 99% din timpul estimat stabilitatea funcţionării proiectului DVEEJOK pe serverul web propriu, stabilitatea accesului la magazinul online a „Clientului” prin canalele de internet şi pe cheltuiala proprie corectează erorile în funcţionarea software-ului şi echipamentelor de server.

5.3.

Dezvoltarea şi implementarea funcţiilor suplimentare ale proiectului DVEEJOK, se realizează de „Companie” la propria sa discreţie şi fără acordul „Clientului”, cu toate acestea, „Clientul” poate refuza servicii, legate de conectarea funcţiilor suplimentare, dacă funcţionalitatea lor presupune posibilitatea de a le utiliza după bunul plac.

5.4.

„Compania” îşi rezervă dreptul necondiţionat de a suspenda unilateral furnizarea de servicii în cazul vreunei încălcări din partea „Clientului” a condiţiilor contractului prezent sau, dacă furnizarea în continuare creează o ameninţare evidentă care poate prejudicia proiectul DVEEJOK sau părţile terţe. Astfel de încălcări se referă în special la postarea de către „Client” pe magazinul său online a:

 • informaţiilor, care ofensează onoarea şi demnitatea altor persoane;
 • informaţiilor de natură erotică sau pornografică;
 • informaţiilor, care contravin legislaţiei Republicii Moldova;
 • software care funcţionează incorect, ducând la disfuncţionalitatea serviciilor oferite de „Companie”;
 • software care desfăşoară activităţi de spam (prin spam se înţelege orice trimere în masă a mesajelor publicitare sub orice formă şi cu ajutorul oricărei tehnologii).
5.5.

„Compania” are dreptul la propria discreţie de a refuza „Clientul” în reluarea serviciilor oferite, adică să rezilieze contractul prezent, dacă va avea dovezi ale utilizării de către „Client” a proiectului DVEEJOK pentru activităţi ilegale legate de proiectul însuşi, de utilizatorii acestuia sau de părţile terţe. În acest caz, avansul plătit de „Client” nu se mai returnează. „Compania” anunţă „Clientul” în format electronic de intenţia de a rezilia contractul.

5.6.

În cazul în care „Clientul” are datorii faţă de „Companie”, aceasta poate înceta furnizarea de servicii:

 • imediat, dacă serviciul este utilizat într-o perioadă de încercare gratuită;
 • peste 10 zile din momentul apariţiei restanţelor, dacă serviciul este utilizat în regim obişnuit.

„Compania” poate şterge de pe serverele sale web toate datele „Clientului”:

 • peste o lună din momentul apariţiei restanţelor, dacă serviciul este utilizat într-o perioadă de încercare gratuită;
 • peste 12 luni din momentul apariţiei restanţelor, dacă serviciul este utilizat în regim obişnuit.
5.7.

„Compania” nu răspunde de conţinutul informaţiilor, postate de „Client” pe magazinul online, creat în cadrul proiectului DVEEJOK, inclusiv de informaţiile publicitare.

5.8.

„Compania” în niciun caz nu va transmite datele de conectare, parola, informaţii despre utilizatori şi activitatea magazinului online al „Clientului” către terţi, cu excepţia cazului în care cerere de furnizare a informaţiilor este legată de un act juridic care a intrat în vigoare.

5.9.

„Compania” are dreptul să adune, sistematizeze, păstreze, clarifice şi realizeze orice acţiuni cu informaţiile personale ale „Clientului”, dacă acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii. Prin informaţii persoanele se înţeleg orice informaţii, care fac referire la „Client”, inclusiv informaţiile de contact, informaţiile despre angajaţi, informaţiile despre produse şi servicii şi modalităţile de furnizare a serviciilor, şi, de asemenea, orice alte informaţii. „Compania” îşi ia obligaţia de a proteja prin toate modalităţile informaţiile personale ale „Clientului” de părţile terţe.

6. DREPTURILE, OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITATEA „CLIENTULUI”

6.1.

„Clientul” primeşte magazinul online preinstalat, creat cu ajutorul proiectului DVEEJOK, care conţine setările de bază, pe care „Clientul” le poate schimba la propria discreţie, mai exact: să schimbe aspectul exterior al magazinului online, să posteze informaţii grafice şi text, să adauge produse şi să utilizeze alte funcţionalităţi ale proiectului.

6.2.

Înregistrându-se în cadrul proiectului DVEEJOK şi obţinând dreptul de utilizare asupra magazinului online creat, „Clientul” nu dobândeşte niciun drept exclusiv asupra software-ului proiectului DVEEJOK.

6.3.

„Clientul” se obligă să plătească la timp serviciile „Companiei” prin plata în avans folosind orice mecanisme de plată, disponibile în momentul de faţă sau în viitor.

6.4.

„Clientul” are dreptul să rezilieze contractul cu „Compania” la propria discreţie în orice moment, după ce a plătit integral plata în avans.

6.5.

„Clientul” este răspunzător pentru informaţiile, postate de acesta pe magazinul online creat, şi se angajează să nu publice următoarele tipuri de materiale:

 • informaţii, care ofensează onoarea şi demnitatea altor persoane;
 • informaţii de natură erotică sau pornografică;
 • informaţii care contravin legislaţiei Republicii Moldova;
 • software care funcţionează incorect, ducând la disfuncţionalitatea serviciilor oferite de „Companie”;
 • software care desfăşoară activităţi de spam (prin spam se înţelege orice trimere în masă a mesajelor publicitare sub orice formă şi cu ajutorul oricărei tehnologii).

7. PROCEDURA PRIVIND MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1.

Orice modificări şi completări la contractul prezent se realizează în format electronic şi reprezintă anexe la acesta.

7.2.

„Compania” îşi rezervă dreptul de a face orice schimbări în contract sau în anexele sale şi notifică în format electronic „Clientul” cu privire la modificările realizate, cu cel puţin 30 de zile înainte de introducerea lor. Modificările introduse nu pot privi serviciile deja oferite şi se aplică numai serviciilor, care vor fi furnizate în viitor după intrarea în vigoare a modificărilor.

7.3.

„Clientul” are dreptul de a rezilia contractul cu „Compania” la propria discreţie în orice moment, după ce a plătit integral plata în avans. Notificări suplimentare de încetare a contractului de la „Client” nu sunt necesare. Exprimarea dorinţei de a rezilia contractul va fi luată în considerare ca încetarea plăţii pentru servicii.

7.4.

„Compania” are dreptul de a rezilia contractul cu „Clientul”, dacă va avea dovezi ale utilizării de către „Client” a proiectului DVEEJOK pentru activităţi ilegale legate de proiectul însuşi, de utilizatorii acestuia sau de părţile terţe. În acest caz, avansul plătit de „Client” nu se mai returnează. „Compania” anunţă „Clientul” în format electronic de intenţia de a rezilia contractul.

7.5.

Contractul prezent poate fi reziliat în momentul când „Compania” încetează să se mai ocupe de acest tip de servicii sau încetează să mai ofere asistenţă în cadrul proiectului DVEEJOK. În acest caz, „Compania” se obligă să anunţe „Clientul” nu mai târziu de 180 de zile înainte de rezilierea contractului. Notificarea se trimite în format electronic.

8. FORȚA MAJORĂ

8.1.

Părţile sunt scutite de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor care decurg din contractul prezent, dacă o astfel de neîndeplinire este rezultatul unui eveniment imprevizibil („forţa majoră”), adică ce nu poate fi evitat de către părţi în circumstanţele date, inclusiv revolte, acţiuni prohibitive ale autorităţilor, calamităţi naturale, incendii, catastrofe şi alte circumstanţe de forţă majoră şi, de asemenea:

 • întreruperi de curent electric;
 • întreruperi globale în funcţionarea segmentelor reţelei de internet;
 • probleme în sistemele de rutare;
 • probleme în sistemul de distribuire a numelor de domenii;
 • probleme, cauzate de atacuri DOS sau DDOS ale hackerilor.
8.2.

Părţile sunt obligate să se notifice reciproc prin toate mijloacele disponibile cu privire la existenţa unor circumstanţe de forţă majoră nu mai târziu de 2 zile după momentul apariţiei lor.

8.3.

Dacă apariţia circumstanţelor de forţă majoră a influenţat în mod direct îndeplinirea obligaţiilor de către părţi la timpul stabilit în acest contract, atunci această perioadă se prelungeşte proporţional pe durata împrejurărilor specifice.

8.4.

Dacă imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor de către părţi în temeiul prezentului contract va dura mai mult de 2 luni, atunci părţile au dreptul de a rezilia contractul fără despăgubiri pentru eventualele pierderi.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1.

Revendicările „Clientului” sunt acceptate electronic prin intermediul modulului de suport pentru сlienţi în termen de 3 zile lucrătoare de la data incidentului. Revendicările se examinează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii lor.

9.2.

În cazul apariţiei oricăror dispute sau neînţelegeri, legate de executarea contractului, părţile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea lor pe cale amiabilă prin tratative directe.

9.3.

Dacă disputele nu vor fi rezolvate prin negocieri, atunci vor fi supuse soluţionării în conformitate cu procedura stabilită de legislaţia Republicii Moldova.

ANEXA №1 „REGIMUL DE TARIFE”

„Compania” determină costul utilizării proiectului DVEEJOK pentru fiecare zi de lucru a magazinului online creat. Asupra costului influenţează factorii descrişi mai jos, în afară de acest lucru, se fixează preţul maxim pentru utilizarea proiectului pe zi. Dacă chiar şi în aceste circumstanţe, costul utilizării proiectului pe zi este mai mare decât preţul maxim stabilit, atunci costul este redus până la preţul maxim.

Costul 1 utilizator pe zi: 0,170000 lei
Sunt numărate utilizatorii unici ai site-ului.
0,170000 lei
Costul 1 produs, publicat pe magazinul online, pe zi: 0,000170 lei
0,000170 lei
Costul 1 Mb care ocupă spaţiul pe disc pe zi: 0,001700 lei
Pentru plasarea pe magazinul online a fişierelor foto, video şi a altora încărcate.
0,001700 lei
Preţul maxim plătit pentru utilizarea proiectului DVEEJOK pe zi: 80,00 lei
80,00 lei

Statistica vizitelor utilizatorilor, sesiunilor utilizatorilor, produselor publicate şi a spaţiului pe disc ocupat este accesibilă în panoul de control al magazinului online şi, de asemenea, în cabinetul personal al „Clientului” în proiectul DVEEJOK.